lövhə

lövhə
ə. 1) divardan asılan yazı və ya rəsm; 2) sərlövhə, başlıq; 3) yazı taxtası

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • lövhə — is. <ər.> 1. Üzəri tabaşirlə yazıla bilən qara rəngli taxta; yazı taxtası. Sinfə lövhə asmaq. Lövhədə yazmaq. – <Aslan> tabaşiri götürüb lövhəyə cumur, tez tez yazır tökür, lövhə rəqəmlərlə dolur və ağarırdı. S. R.. Yazı (sinif)… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • lövh — ə. 1) taxta; 2) bax: lövhə; 3) səhifə. Lövhi idrak 1) ağıl lövhəsi; 2) beyin; lövhi məhfuz hər bir insanın taleyi haqqında Allahın bütün göstərişləri yazılmış gizli kitab …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • lövhəli — sif. Lövhəsi (2 ci mənada) olan …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • lövhəcik — is. Balaca lövhə, kiçik lövhə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • lövhəşəkilli — sif. Lövhəyə oxşayan. Aptek təcrübəsində silindr və lövhəşəkilli müəyyən diametrli ələklər işlədilir. R. Əliyev …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • lövhəyazan — is. Lövhə (1 ci mənada) yazmaqla məşğul olan şəxs …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sadəlövh — <fars. sadə və ər. lövh> 1. Bax sadədil. Məryəm on iki yaşında, qırmızıyanaq, sadəlövh bir qız idi. Ç.. Sadəlövh arvadlar Cavahirin cavabından xəbərdar olandan sonra güman edirdilər ki, Cavahirin taqsırını bağışlayıb, onu tamamilə azad… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sadəlövh — f. və ə. 1) hər şeyə inanan, tez inanan; 2) avam …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • əlvah — ə. «lövhə» c. lövhələr …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • şərəf — is. <ər.> 1. İnsanın ictimai və şəxsi davranışında tutduğu mənəvi əxlaqi prinsiplərin məcmusu; mənəvi yüksəklik, ululuq, heysiyyət. Şərəfini qorumaq. – Ədəbdən, elmdən gər feyziyab olsa əvamünnas; Düşər şənü şərəfdən mollalar, işanlar,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”